Популярные статьи
Новости
Интернет-портал «Неформальное образование для всех поколений» - одна из самых мощных платформ Беларуси,

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 35 | ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В. Г. МАРАЛОВ ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ

Федеральное агенство по образованию Братский Государтвенный университет Кафедра философии и социологии

Что стоит почитать женщинам для поднятия самооценки и умения обращаться с мужчинами. Содержание статьи

  Рано или поздно любой человек перестает довольствоваться имеющимися у него навыками и способностями

Podpis a odmietnutie podpisovania elektronických dokumentov

Podpisové dokumenty sú dostupné len tým zamestnancom, ktorí na to majú právo, a bol prijatý certifikát elektronického podpisu. Ak nie je k dispozícii podpisovanie dokumentov, oprávnenie na podpisovanie dokumentov, kontaktovanie zamestnanca s administratívnymi právami .

Podpisovanie dokumentov je možné pre dokumenty, ktoré sa nachádzajú v poli Požadované spracovanie, Doručená pošta, Na odoslanie, Interné priečinky (s požadovaným stavom Podpísané).

Ak sa v zozname dokumentov naľavo od názvu dokumentu zobrazí:

- to znamená, že tento dokument spracováva iný používateľ (dokument je otvorený pre nich alebo je označený) - to znamená, že tento dokument spracováva iný používateľ (dokument je otvorený pre nich alebo je označený). Keď podržíte kurzor myši nad ikonou, zobrazí sa náznak s menom používateľa, ktorý s dokumentom pracuje.

a vynechať dokument - to znamená, že dokument bol práve vymazaný iným užívateľom a vynechať dokument - to znamená, že dokument bol práve vymazaný iným užívateľom. Keď podržíte kurzor myši nad ikonou, zobrazí sa náznak s menom používateľa, ktorý dokument odstránil. Takýto dokument môžete otvoriť kliknutím na jeho názov.

Je možné podpísať (odmietnuť podpísať) ako jeden dokument alebo niekoľko dokumentov naraz:

 1. Na podpisovanie (odmietnutie podpisu):


  V prípade otvorenia okna Elektronická správa dokumentov , kliknite na tlačidlo Vyplniť aplikáciu , vyplňte ho a pošlite ,


 2. lis:
  • Podpísať a dokončiť pracovný tok (na podpísanie dokumentu);

   Ak sa žiadosť o podpísanie dokumentu podpíše, dokument sa pošle zmluvnej strane alebo divíziám.

  • Odmietnutie / Odmietnutie žiadosti o podpis zamestnancovi (odmietnutie a odoslanie dokumentu zamestnancovi, ktorý poslal podpis) alebo Odmietnutie / Odmietnutie podpisu dokumentu protistrane (zaslanie odmietnutia do rovnopisu dokumentu (dokumentov).

 3. V okne, ktoré sa otvorí, potvrďte podpis alebo odmietnutie podpisu s uvedením dôvodu odmietnutia.

  • Ak má používateľ niekoľko certifikátov elektronického podpisu a nie je vybratý na podpisovanie dokumentov, vyberte ten, ktorý chcete použiť pomocou odkazu, ktorý chcete vybrať.

   V okne výberu certifikátov je začiarknuté políčko Zapamätať si moju voľbu v aktuálnej organizácii . To znamená, že dokumenty budú podpísané vybratým certifikátom štandardne. Ak je to potrebné, krabica sa môže odstrániť.

   Certifikát môžete zmeniť na iný pomocou odkazu, ktorý si vyberiete iný pri podpisovaní dokumentov alebo v osobných nastaveniach.

  • Ak sa používa cloudový elektronický podpis, v okne potvrdenia podpisu dokumentu zadajte kód z SMS.

Po podpísaní sa stav dokumentu zmení na Podpísané .

Ak bol dokument zamietnutý, stav sa zmení na Podpis zamietnutý . V okne prezerania dokumentov sa zobrazí správa Podpísané odmietnutie, z akého dôvodu a kto odmietla .

Späť na zoznam článkov